skip to Main Content

SLÖJDVERKSTAN I UMEÅ

I Egilhallen på Västerbottens Museum, Umeå, huserar numera jag tillsammans med den förträfflige Ola Ling. Här hyr vi en lokal av museet där vi står med en sorts publik exponeringsyta för slöjden och det handgjorda – ett väldigt högtflygande sätt att säga att vi slöjdar jävel, försöker sälja nämnda slöjd, håller kurser och bjuder in till diverse goa relationsbyggande aktiviteter.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top